Mei 2015 - Aktiviti 20

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 19 Bagi Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 19/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 824 orang dan seramai 1,129 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lima (5) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti20

 

Aktiviti20

 

Aktiviti20