Pegawai Penjara Gred KA19

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,360.00 RM3,824.00 RM100.00