Syarat-Syarat Ukuran Fizikal dan Pancaindera1

PENGUASA BOMBA GRED KB41 / PENOLONG PENGUASA BOMBA GRED KB29 / PEGAWAI BOMBA GRED KB19
line
Memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:

 1. tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
 2. berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
 3. mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
 4. mempunyai sekurang-kurangnya 81sm ukuran dada yang biasa dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
 5. lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 6. pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

Lulus ujian yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan dari semasa ke semasa.

UJIAN KECERGASAN BOMBA

 1. Mengangkat Pemberat Seberat ;
  Lelaki - 54 kilogram
  Perempuan - 46 kilogram
 2. Menjulang dan menegakkan tangga;
 3. Memanjat tangga penyelamat setinggi 16.5 meter; dan
 4. Memanjat tali setinggi 4.75 meter.