Putrajaya

Alamat:

putrajaya

Putrajaya
Pusat Temu Duga SPA Putrajaya
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia,
Aras 6, Blok C7, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62520 Putrajaya, Malaysia.
Telefon: +603 8885 6000
Faks: +603 8888 5036