Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama : Encik Ghazali bin Hizam
Emel : ghazali[at]spa.gov.my
Telefon : +603 8091 9005
Peranan CIO

  • Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian/Negeri/Agensi dan ISP Sektor Awam;
  • Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;
  • Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam; dan
  • Melaksana dan menyelaras inovasi Kerajaan Elektronik, infrastruktur dan keselamatan ICT.