Interview Schedule

 • Akauntan Grade WA41
  (Jabatan Akauntan Negara Malaysia)
  [ Interview Date: 13 December 2023 - 29 December 2023 ]
 • Jurutera Grade J41 (Awam)
  (Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim)
  [ Interview Date: 19 December 2023 - 27 December 2023 ]
 • Penghulu Grade NP29
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
  [ Interview Date: 11 December 2023 - 12 December 2023 ]