Pertukaran Perkhidmatan/Pertukaran Pelantikan

Boleh sekiranya memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2016.

 

Tidak boleh. Pertukaran pelantikan hanya boleh dipertimbangkan dalam skim perkhidmatan yang sama sahaja.

 

Pertukaran perkhidmatan adalah pertukaran dalam skim perkhidmatan yang sama di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang sama tetapi berada di bawah Ketua Perkhidmatan yang berlainan (Surat Pekeliling SPA Bilangan 1 Tahun 2005).

Manakala pertukaran pelantikan pula adalah pertukaran dalam skim perkhidmatan yang sama tetapi di bawah Pihak Berkuasa Melantik yang berlainan. [Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Ceraian UP.1.3.2 Panduan Pertukaran Pelantikan].

 

Hits: 88608