Commission Committee

 


YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama Zainal Rahim bin Seman
Chairman

 
 


YBhg. Dato’ Sri Zoal Azha bin Yusof
Deputy Chairman

 


YBhg. Datuk Yeow Chin Kiong


YBhg. Datuk Md Yahaya bin Basimin


YBhg. Dato’ Abdul Ghafar bin Musa


YBhg. Tan Sri Dato’ Othman bin Mustapha


YBhg. Datuk Nor Rizan bin Mohd Thani


YBhg. Dato’ Abdul Rahman bin Othman


YBhg. Datu Hajah Sutin binti Shamat


YBhg. Datuk Seri Jalil bin Marzuki


YBhg. Datuk Seri Jayasiri a/l Jayasena


YBhg. Dato' Dr. Haji Azman bin Abu Bakar


YBrs. Dr. Mohamad Zainuddi bin Mat Taib


YBhg. Datuk Siti Sapoo binti Haji Ahok