Services Process Glossary

 • NO. TERM DEFINITION
  1. BPK BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN
  2. CBBPTB CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA
  3. CBTGDB CUTI BELAJAR TANPA GAJI DENGAN BIASISWA
  4. CfS CONTRACT FOR SERVICE
  5. CMA CUTI MENJAGA ANAK
  6. CoS CONTRACT OF SERVICE
  7. CSG CUTI SEPARUH GAJI
  8. CTG CUTI TANPA GAJI
  9. HPG HADIAH PERGERAKAN GAJI
  10. ISAC IT SKILLS ASSESSMENT AND CERTIFICATION
  11. JGM JADUAL GAJI MATRIKS
  12. JGMM JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM
  13. JKK JAWATANKUASA KABINET
  14. KEW 8 PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI
  15. KGT KENAIKAN GAJI TAHUNAN
  16. KPPA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
  17. KSN KETUA SETIAUSAHA NEGARA
  18. KSU KETUA SETIAUSAHA
  19. KUP KHAS UNTUK PENYANDANG
  20. KWAP KUMPULAN WANG PERSARAAN
  21. KWSP KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
  22. LNPT LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
  23. MMC MALAYSIA MEDICAL COUNCIL
  24. PBM PIHAK BERKUASA MELANTIK
  25. PBT PIHAK BERKUASA TEMPATAN
  26. PDP PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
  27. PGP PENENTUAN GAJI PERMULAAN
  28. PGT PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
  29. PKS PEKERJA KHIDMAT SINGKAT
  30. PP PEKELILING PERKHIDMATAN
  31. PPSM PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
  32. PSB PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT
  33. PSH PEKERJA SAMBILAN HARIAN
  34. PSL PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
  35. PTB PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
  36. PTM PROGRAM TRANSFORMASI MINDA
  37. PTP PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
  38. SP SPA SURAT PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
  39. SPP SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
  40. SPS SKIM PERKHIDMATAN SINGKAT
  41. SSB SISTEM SARAAN BARU
  42. SSM SISTEM SARAAN MALAYSIA
  43. TAPS TALENT ACCELERATION PROGRAM IN THE PUBLIC SERVICES
  44. TBBK TIME-BASED BERDASARKAN KECEMERLANGAN
  45. THB TIDAK HADIR BERTUGAS