Interview Schedule

 • Pemandu Kenderaan Grade H11 (Sabah)
  (Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [Interview Date: 27 September 2021 – 30 September 2021]
 • Pembantu Penyediaan Makanan Grade N19
  (Agensi Antidadah Kebangsaan Dan Kementerian Pertahanan Malaysia)
  [Interview Date: 26 September 2021 – 1 October 2021]
  (Temu Duga Secara Bersemuka)
 • Pembantu Makmal Grade C19 (Sarawak)
  (Jabatan Kimia Malaysia Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Interview Date: 27 September 2021 - 1 October 2021]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))
 • Penghantar Notis Gred N11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan)
  [Interview Date: 20 September 2021 – 23 September 2021]
 • Pembantu Awam Grade H11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan)
  [Interview Date: 27 September 2021 – 30 September 2021]
  (Temu Duga Secara Bersemuka)
 • Pemeriksa Kilang Dan Jentera Grade J41
  (Kementerian Sumber Manusia)
  [ Interview Date: 21 September 2021 - 01 October 2021 ]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))
 • Penguasa Bomba Grade KB41
  (Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia)
  [ Interview Date: 21 Sept 2021 - 28 Sept 2021 ]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))
 • Pegawai Laut Grade AL41
  (Jabatan Laut Malaysia)
  [ Interview Date: 21 Sept 2021 - 29 Sept 2021 ]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))
 • Pegawai Bomba Grade KB19 – Siri 1
  (Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia)
  [Interview Date: 5 September 2021 – 24 September 2021]
  (Temu Duga Secara Bersemuka)
  (Nota; Siri 1 Melibatkan Semenanjung Dan Sabah)
 • Penolong Juruukur Grade JA29
  (Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM))
  [ Interview Date: 6 Sept 2021 - 17 Sept 2021 ]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))