Sources of Power

Malay
BIL. SOURCES OF POWER
1. Perlembagaan Persekutuan – Bahagian X (Perkhidmatan -Perkhidmatan Awam);
2. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1957;
3. Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 2017 ; dan
4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012

 

BIL. SOURCES OF POWER
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Tahun 2008 - Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract Of Service) 2008;
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil.16 Tahun 2010 - Pencapaian Dasar Satu Peratus Peluang Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam Kepada Orang Kurang Upaya 2010;
3. Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2012 - Perjawatan Dan Urusan Perkhidmatan Di Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri 2012;
4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 - Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia;
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2018 - Perjawatan Dan Urusan Perkhidmatan Di Pejabat Menteri Dan Timbalan Menteri;
6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2016 - Penambahan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract Of Service) Dalam Perkhidmatan 2016;
7. Pekeliling SPA Bil.1 Tahun 2017 - Tatacara Pengambilan Pegawai Bagi Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan 2017;
8. Surat Pekeliling SPA Bil.2 Tahun 2004 - Permohonan Jawatan Secara Online Oleh Pegawai Sedang Berkhidmat 2004;
9. Surat Pekeliling SPA Bil.1 Tahun 2012 - Garis Panduan Permohonan Pelantikan Semula Secara Kontrak (Contract Of Service) 2012;
10. Surat Pekeliling SPA Bil.3 Tahun 2016 - Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Tujuan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam 2016; dan
11. Surat Pekeliling SPA Bil.2 Tahun 2017 - Keperluan Mengemukakan Dokumen Lengkap Bagi Urusan Pelantikan, Perkhidmatan, Rayuan Kenaikan Pangkat Dan Kawalan Tatatertib 2017.

 

BIL. SOURCES OF POWER
1. Akta Pencen 1980;
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2002 - Panduan Pertukaran Pelantikan 2002;
3. Pekeliling Perkidmatan Bil. 12 Tahun 2008 - Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap 2008;
4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2009 - Dasar Dan Prosedur Peletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin 2009;
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010 - Penetapan Ketua Perkhidmatan Bagi Skim Perkhidmatan Yang Sedang Berkuat Kuasa Dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan 2010;
6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2011 - Dasar Dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam 2011;
7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2011 - Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam 2011;
8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 - Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam 2013;
9. Surat Pekeliling Pekhidmatan Bil. 17 Tahun 2001 - Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam 2001;
10. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2012 - Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap 2012;
11. Pekeliling SPA Bil. 1 Tahun 2014 - Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Prkhidmatan Awam 2014;
12. Pekeliling SPA Bil. 3 Tahun 2014 - Pelaksanaan Sistem Pengesahan Di Kementerian/ Jabatan/ Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri 2014;
13. Surat Pekeliling SPA Bil. 1 Tahun 2000 - Garis Panduan Dalam Peraturan Pelanjutan Tempoh Percubaan 2000;
14. Surat Pekeliling SPA Bil. 1 Tahun 2005 - Panduan Pertukaran Perkhidmatan 2005;
15. Surat Pekeliling SPA Bil. 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengesahan Pelantikan 2011; dan
16. Surat Pekeliling SPA Bil. 3 Tahun 2011 - Prosedur Dan Kaedah Pengesahan Dalam Perkhidmatan 2011.

 

FEDERATION

BIL. SOURCES OF POWER
1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A) 395/1993]
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 [P.U.(A) 246/2002]
3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2006 [P.U.(A) 111/2006]
4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2007 [P.U.(A) 132/2007]
5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2010 [P.U.(A) 250/2007]
6. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2011 [P.U.(A) 435/2011]
7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2015 [P.U.(A) 252/2015]
8. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993 [P.U.(A) 396/1993]
9. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam (Pindaan) 2005 [P.U.(A) 221/2005]
10. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010 [P.U.(A) 75/2010]

NEGERI SEMBILAN

BIL. SOURCES OF POWER
1. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan 1996 [N.S.P.U.5/1996]
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Negeri Sembilan) 2006 [N.S.P.U.2 J/2006]
3. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan 1996 [N.S.P.U.6/1996]

MELAKA

BIL. SOURCES OF POWER
1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Negeri Melaka) 2002 [M.P.U.10/2002]
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Negeri Melaka) (Pindaan) 2003 [M.P.U.31/2003]
3. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Melaka 2002 [M.P.U.9/2002]
4. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Melaka 1975

PULAU PINANG

BIL. SOURCES OF POWER
1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pulau Pinang) 1997 [Pg.P.U.13/1997]
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pulau Pinang) (Pindaan) 2016 [Pg.P.U.2/2016]
3. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang 1989 [Pg.P.U.1/1989]
4. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang 1989 [Pg.P.U.2/1989]

PERLIS

BIL. SOURCES OF POWER
1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Perlis 1993 [Ps.P.U.8/1993]
2. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Perlis 1993 [Ps.P.U.9/1993]
3. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Perlis 1991 [Ps.P.U.1/1991]