Distributed Letter

Article available only in Malay language.

  2024

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Keempat (Oktober-Disember) Tahun 2023 08 February 2024 icon

  2023

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Surat Edaran Senarai Semak (Check-List) Penyediaan Dokumen Urusan Tindakan Tatatertib 7 April 2023 icon
2. Surat Edaran Permohonan Penentuan Gaji Permulaan Berdasarkan Kelayakan Masuk Bagi Calon Lantikan tetap 6 April 2023 icon
3. Surat Edaran Rumusan Bengkel Tata Kelola Urusan Tatatertib Tahun 2023 23 Mac 2023 icon
4. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Keempat (Oktober - Disember) Tahun 2022 31 January 2023 icon

  2022

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Ketiga (Julai - September) Tahun 2022 14 October 2022 icon
2. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Kedua Tahun 2022 20 July 2022 icon
3. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Tahun 2022 18 May 2022 icon
4. Surat Edaran Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesatria dan Pembantu Kesatria 8 February 2022 icon

  2021

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Kedua dan Ketiga Tahun 2021 18 November 2021 icon
2. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Jurubahasa Serentak dan Pembantu Makmal Filem Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan Jurubahasa Serentak dan Pembantu Makmal Filem 24 August 2021 icon
3. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Tahun 2021 7 May 2021 icon
4. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Keempat Tahun 2020 11 February 2021 icon
5. Surat Edaran Perwakilan Kuasa Bagi Penawaran Opsyen pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Gred KP14 dan KP11 dari Pusat Tahanan Sementara, Majlis Keselamatan Negara ke Skim Perkhidmatan Pegawai imigresen gred KP19 di Jabatan Imigresen Malaysia 23 December 2020 icon

 2020

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Surat Pewakilan Kuasa Bagi Urusan Pertukaran Ketua Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (Stor) di bawah Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 11 August 2020 icon
2. Surat Pelaksanaan Modul Penentuan Status Tawaran Calon yang Menghidap Masalah Kesihatan melalui Sistem Tawaran Pelantikan (MySTP) 14 August 2020 icon
3. Surat Pemerhati Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Hingga Ketiga Tahun 2020 24 September 2020 icon

 2017

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Penentuan Gaji Permulaan Untuk Kali Pertama Kepada Pegawai Lantikan Tetap Yang Mempunyai Pengalaman Contract Of Service (COS) atau Contract For Service (CFS) di Sektor Awam (termasuk Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan) Yang Berkaitan Dengan Jawatan Yang Disandangnya Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 5 May 2017 icon

 2016

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Perwakilan Kuasa Bagi Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 9 May 2016 icon
icon
2. Penentuan Gaji Permulaan Yang Lebih Tinggi Kepada Pegawai Lantikan Tetap Untuk Kali Pertama Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturanpegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 27 May 2016 icon

 2015

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Oleh Ketua Jabatan

21 December 2015 icon

 2014

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Perwakilan Kuasa Bagi Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan bagi Pejabat SUK Pulau Pinang, SUK Melaka, SUK Perlis, SUK Negeri Sembilan

8 January 2014

icon
2.

Pertukaran Pelantikan Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11/N14 dan Operator Mesin Prosesan Data Gred F11/F14 Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

11 September 2014

icon
3.

Perwakilan Kuasa Bagi menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan, Penolong Pemelihara Hutan dan Pengawas Hutan

26 November 2014 icon

 2013

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Permohonan Perwakilan Kuasa Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan

19 November 2013 icon
2.

Perwakilan Kuasa Melaksanakan Opsyen Pertukaran Pelantikan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim ke Skim Perkhidmatan Yang Baharu

24 December 2013 icon

 2010

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1.

Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen kepada 39 Orang Pegawai Pelbagai Jawatan dan Gred dari Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ke Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)

28 September 2010 icon
 2.

Pertukaran Pelantikan  Melalui  Pemberian Opsyen Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11 Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17 Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Mengikut  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009

 6 May 2010 icon
3. Surat Edaran Pemberian Opsyen bagi Skim Perkhidmatan Tukang Masak Gred N1,N4 ke Skim Perkhidmatan Tukang Masak Gred N17 di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2009 19 April 2010 icon
4.

Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17, N22 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Gred N17, N22, N27/28, N32, N36 Berikutan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

26 Januari 2010 icon

 2009

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Pembantu Tadbir Rendah (PTR) Gred N11, N14 dan Operator Mesin Prosesan Data (OMPD) Gred N11, N14 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan 9 July 2009 icon

 2008

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen 89 Orang Pegawai di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah ke Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan 7 November 2008 icon

 2005

NO. DISTRIBUTED LETTER DATE DOWNLOAD
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Seramai 12,217 Orang Penguasa Penjara, Penolong Penguasa Penjara Dan Pegawai Penjara Pelbagai Gred Skim Perkhidmatan Baru Penguasa Penjara, Penolong Penguasa Penjara Dan Pegawai Penjara 26 Oktober 2005 icon
2. Kelulusan pertukaran pelantikan melalui Opsyen seramai 79 orang Pembantu Kesihatan Awam Gred U11 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Kementerian Pertahanan 29 Jun 2005 icon
3. Kelulusan pertukaran pelantikan melalui Opsyen seramai 2107 Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U14 dan U11 ke Skim Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17 dan 2881 orang Pembantu Kesihatan Awam Gred U14 dan U11 ke Skim Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 19 Mei 2005 icon