List of Successful Tenderers For Year 2022

Article available only in Malay language.

NO. TENDER / QUOTATION TENDERER’S NAME PRICE (RM)
1. Perolehan Perkhidmatan Sewaan Mesin Penyalin Digital Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di SPA Syarikat Mosyawa Sdn. Bhd. 842,463.00
2. Perolehan Pembangunan Integrated Service & Disciplinary System (TERAS) di SPA Syarikat Rania Resources Sdn. Bhd. 620,000.00
3. ​​​Perolehan Perisian Pembangunan Sistem dan Multimedia di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia  ​S​​yarikat Algominda Sdn. Bhd. 45,525.00
4. Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Toner Mesin Pencetak bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat Megah Berjaya Trading & Services 264,093.00
5. Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Air Mineral dan Minuman Segera Bagi Keperluan Mesyuarat di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Oney Fazlina Enterprise 26,680.00
6. Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Barang-Barang Keperluan Bagi Urusan Ujian Fizikal, Pancaindera dan Kecergasan (UFPK) di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Normz Enterprise 43,220.00
7. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyenggara Peralatan Baharu Di Pusat Data Dan Pemulihan Bencana  Syarikat Stellariz Sdn. Bhd. 1,333,333.33
8. Perkhidmatan Membekal, Mengubah Suai dan Memasang Sistem PSEE Psikometrik 2.0 di suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Integrasi Erat Sdn. Bhd. 102,000.00
9. Perkhidmatan Percetakan dan Penterjemahan Buku Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Tahun 2021 Percetakan ASI Sdn. Bhd. 45,000.00
10. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara Peralatan IREG di Enam (6) Pusat Temu Duga SPA Negeri Sabah dan Sarawak CLV Resources Sdn. Bhd. 253,495.00
11. Perkhidmatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pembaikan Peralatan Temu Duga Maya Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia WS Network Technologies Sdn. Bhd. 80,000.00
12. Perkhidmatan Pembaharuan Lesen dan Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan ICT bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat Digital Pulse Sdn. Bhd. 243,800.00
13. Perkhidmatan Pembekalan Lesen, Pemasangan, Konfigurasi, Penyelenggaraan dan Pentauliahan bagi Active Directory (AD) bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Inteksoft Sdn. Bhd. 288,000.00
14. Perolehan Perisian Pembangunan Sistem dan Multimedia di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - CANCELED CANCELED CANCELED
15. Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Di Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor Bahru, Johor Syarikat EDUP 86,100.00
16. Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) Dan Pusat Operasi Peperiksaan Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat Pocket Data Sdn. Bhd.  1,000,000.00
17. Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) Dan Pusat Operasi Peperiksaan Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - CANCELED CANCELED CANCELED
18. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah, Menyenggara dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di SPA Syarikat Algominda Sdn. Bhd. 1,719,900.00 
19. Perkhidmatan Pemasangan, Pengkonfigurasian, Pengujian Dan Pelaksanaan Sistem Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Aplikasi Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat  Pocket Data (M) Sdn. Bhd. 315,000.00