Interview Schedule

 • Jurutera Grade J41
  (Jabatan Penyiaran Malaysia (Semenanjung))
  [ Interview Date: 03 February 2022 - 10 February 2022 ]
 • Penghantar Notis Grade N11
  (Jabatan Perdana Menteri Serta Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan) (Sarawak)
  [ Interview Date: 24 January 2022 - 26 January 2022 ]
 • Pembantu Pembangunan Masyarakat Grade S19
  (Jabatan Kebajikan Masyarakat Dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
  [Interview Date: 05 December 2021 - 10 December 2021]
 • Juruaudit Grade W41
  (Jabatan Audit Negara)
  [Interview Date: 01 December 2021 - 14 December 2021]