Januari 2013 - Aktiviti 4

 • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 1 BAGI TAHUN 2013

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) Kertas Tindakan Tatatertib, 28 Kertas Rayuan Tatatertib dan satu (1) Kertas Rayuan Naik Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 285 orang dan seramai 472 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 14 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4

 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017