Mac 2015 - Aktiviti 3

 • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 8 BAGI TAHUN 2015

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 580 orang dan seramai 589 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, seorang (1) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti3

 

Aktiviti3

 

Aktiviti3
 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017
 • Oktober 2017
 • November 2017
 • Disember 2017
 • Januari 2016
 • Mac 2016
 • April 2016
 • Jun 2016
 • Julai 2016
 • Ogos 2016
 • September 2016
 • Oktober 2016
 • November 2016
 • Disember 2016
 • Januari 2015
 • Februari 2015
 • Mac 2015
 • April 2015
 • Mei 2015
 • Jun 2015
 • Julai 2015
 • Ogos 2015
 • September 2015
 • Oktober 2015
 • November 2015
 • Disember 2015
 • Januari 2014
 • Februari 2014
 • Mac 2014
 • April 2014
 • Mei 2014
 • Jun 2014
 • Julai 2014
 • Oktober 2014
 • November 2014
 • Disember 2014
 • Januari 2013
 • Februari 2013
 • Mac 2013
 • April 2013
 • Mei 2013
 • Jun 2013
 • Julai 2013