November 2019 - Aktiviti 1

 • Mesyuarat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Dengan Kementerian, Jabatan Dan Pentadbiran Negeri Di Bawah Bidang Kuasa SPA Tahun 2019

   

  Pada 5 November 2019 (Selasa), bertempat di Hotel The Puteri Pacific, Johor Bahru, Johor telah berlangsung Mesyuarat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) dengan Kementerian, Jabatan dan Pentadbiran Negeri di Bawah Bidang Kuasa SPA Tahun 2019 yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Zainal Rahim bin Seman, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.

  Mesyuarat turut dihadiri oleh YBhg. Datuk Mohd Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, YBhg. Dato’ Mohd Sallehuddin bin Hassan, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan YBhg. Datuk Hajah Rosida binti Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan. Mesyuarat juga disertai oleh 213 orang pegawai yang mewakili 93 Kementerian/Jabatan/Agensi dan Pentadbiran Negeri.

  Objektif penganjuran mesyuarat tersebut adalah untuk menyelaras isu-isu berkaitan urusan pengambilan, perkhidmatan, naik pangkat dan tatatertib bersama semua wakil Kementerian/Jabatan/Agensi dan Pentadbiran Negeri yang berada di bawah bidang kuasa SPA.

  Pada mesyuarat tersebut, YBhg. Tan Sri Zainal Rahim bin Seman turut menyempurnakan pelancaran Buku Tatacara Tindakan Tatatertib. Penerbitan buku tersebut adalah sebagai panduan kepada Pengurus Sumber Manusia di Kementerian/Jabatan/Agensi dan Pentadbiran Negeri dalam menguruskan urusan tindakan tatatertib. Sebanyak empat (4) kertas kerja telah dibentangkan seperti berikut:

  i. Rang Undang–Undang Perkhidmatan Awam oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA);

  ii. Tahap Integriti Penjawat Awam dan Langkah Penyelesaian oleh Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC);

  iii. Pengurusan Perkhidmatan Pegawai Perubatan Siswazah: Perkongsian Pengalaman Pelaksanaan Di Kementerian Kesihatan Malaysia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM); dan

  iv. Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Berkaitan Tindakan Tatatertib Berdasarkan Kes-Kes Rayuan oleh SPA.

  Semoga dengan penganjuran mesyuarat ini, akan menjadi platform antara pihak SPA dengan semua Kementerian/Jabatan/Agensi dan PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI dalam menyelaras isu-isu berkaitan, sekali gus membantu merealisasikan ekspetasi Kerajaan untuk meningkatkan budaya kerja berprestasi tinggi.

Aktiviti1_1

 

Aktiviti1_2

 

Aktiviti1_3

 

Aktiviti1_4

 

Aktiviti1_5

 

Aktiviti1_6

 

Aktiviti1_7
 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017
 • Oktober 2017
 • November 2017
 • Disember 2017
 • Januari 2016
 • Mac 2016
 • April 2016
 • Jun 2016
 • Julai 2016
 • Ogos 2016
 • September 2016
 • Oktober 2016
 • November 2016
 • Disember 2016
 • Januari 2015
 • Februari 2015
 • Mac 2015
 • April 2015
 • Mei 2015
 • Jun 2015
 • Julai 2015
 • Ogos 2015
 • September 2015
 • Oktober 2015
 • November 2015
 • Disember 2015
 • Januari 2014
 • Februari 2014
 • Mac 2014
 • April 2014
 • Mei 2014
 • Jun 2014
 • Julai 2014
 • Oktober 2014
 • November 2014
 • Disember 2014
 • Januari 2013
 • Februari 2013
 • Mac 2013
 • April 2013
 • Mei 2013
 • Jun 2013
 • Julai 2013
 • Ogos 2013
 • September 2013
 • Oktober 2013
 • November 2013
 • Disember 2013
 • Januari 2012
 • Februari 2012
 • Mac 2012
 • April 2012
 • Mei 2012
 • Jun 2012
 • Julai 2012
 • Ogos 2012
 • September 2012
 • Oktober 2012
 • November 2012
 • Disember 2012
 • Januari 2019
 • Februari 2019
 • Mac 2019
 • April 2019
 • Mei 2019
 • Jun 2019
 • Julai 2019
 • Ogos 2019
 • September 2019
 • Oktober 2019
 • November 2019
 • Disember 2019
 • Januari 2020
 • Februari 2020
 • Jun 2020
 • Julai 2020
 • Ogos 2020
 • September 2020
 • Oktober 2020
 • November 2020
 • Januari 2021
 • Mac 2021
 • Februari 2021
 • April 2021
 • Mei 2021
 • Oktober 2021