Januari 2015 - Aktiviti 3

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1 Bagi Tahun 2015

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,640 orang dan seramai 1,230 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, sepuluh (10) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan tiga belas (13) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti1

 

Aktiviti1
 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017
 • Oktober 2017