November 2012 - Aktiviti 1

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36/2012

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil 36 Pada 5 November 2012 Telah Membincangkan Dan Mempertimbangkan
  9 Kertas Pelantikan melibatkan 304 calon 7 dilantik dan 338 calon simpanan pelbagai jawatan dan gred.
  6 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib
  1 Kertas Rayuan Kenaikan Pangkat
  1 Kertas Pelantikan Secara Kontrak 13 orang calon ke jawatan Tukang Masak Gred N17 di Kementarian Pertahanan
  4 Pelantikan Semula Secara Kontrak
  5 Kertas Pelantikan Secara Pertukaran Sementara
  1 Kertas Pelanjutan Pelantikan Secara Peminjaman
  2 Kertas Penamatan Perkhidmatan
  1 Kertas Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen
  1 Kertas Pelanjutan Tempoh Percubaan

  Urus Setia Mesyuarat
  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

Aktiviti1

Aktiviti1

Aktiviti1

 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017
 • Oktober 2017
 • November 2017
 • Disember 2017
 • Januari 2016
 • Mac 2016
 • April 2016
 • Jun 2016
 • Julai 2016
 • Ogos 2016
 • September 2016
 • Oktober 2016
 • November 2016
 • Disember 2016
 • Januari 2015
 • Februari 2015
 • Mac 2015
 • April 2015
 • Mei 2015
 • Jun 2015
 • Julai 2015
 • Ogos 2015
 • September 2015
 • Oktober 2015
 • November 2015
 • Disember 2015
 • Januari 2014
 • Februari 2014
 • Mac 2014
 • April 2014
 • Mei 2014
 • Jun 2014
 • Julai 2014
 • Oktober 2014
 • November 2014
 • Disember 2014
 • Januari 2013
 • Februari 2013
 • Mac 2013
 • April 2013
 • Mei 2013
 • Jun 2013
 • Julai 2013
 • Ogos 2013
 • September 2013
 • Oktober 2013
 • November 2013
 • Disember 2013
 • Januari 2012
 • Februari 2012
 • Mac 2012
 • April 2012
 • Mei 2012
 • Jun 2012
 • Julai 2012
 • Ogos 2012
 • September 2012
 • Oktober 2012
 • November 2012
 • Disember 2012
 • Januari 2019
 • Februari 2019
 • Mac 2019
 • April 2019
 • Mei 2019
 • Jun 2019
 • Julai 2019
 • Ogos 2019
 • September 2019
 • Oktober 2019
 • November 2019
 • Disember 2019
 • Januari 2020
 • Februari 2020
 • Jun 2020
 • Julai 2020
 • Ogos 2020
 • September 2020
 • Oktober 2020
 • November 2020
 • Januari 2021
 • Mac 2021
 • Februari 2021
 • April 2021
 • Mei 2021
 • Oktober 2021