November 2016 - Aktiviti 7

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38 Tahun 2016

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,707 orang dan seramai 2,202 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 13 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua(2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 13 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

  Catatan :
  Pecahan pelantikan adalah seperti berikut:

  Jenis Lantikan/ Bahagian Pelantikan Tetap Pelantikan Secara Kontrak Pelantikan Semula Secara Kontrak Pelantikan Secara Kontrak Selepas Bersara Pelantikan Semula Secara Kontrak Selepas Bersara Jumlah Keseluruhan
  PG 70 4 2,381 1 0 2,456
  PK 198 0 53 0 0 251
  Jumlah 268 4 2,434 1 0 2,707
Aktiviti7_1

 

Aktiviti7_2

 

Aktiviti7_3
 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017
 • Oktober 2017
 • November 2017
 • Disember 2017
 • Januari 2016
 • Mac 2016
 • April 2016
 • Jun 2016
 • Julai 2016
 • Ogos 2016
 • September 2016
 • Oktober 2016
 • November 2016
 • Disember 2016
 • Januari 2015
 • Februari 2015
 • Mac 2015
 • April 2015
 • Mei 2015
 • Jun 2015
 • Julai 2015
 • Ogos 2015
 • September 2015
 • Oktober 2015
 • November 2015
 • Disember 2015
 • Januari 2014
 • Februari 2014
 • Mac 2014
 • April 2014
 • Mei 2014
 • Jun 2014
 • Julai 2014
 • Oktober 2014
 • November 2014
 • Disember 2014
 • Januari 2013
 • Februari 2013
 • Mac 2013
 • April 2013
 • Mei 2013
 • Jun 2013
 • Julai 2013
 • Ogos 2013
 • September 2013
 • Oktober 2013
 • November 2013
 • Disember 2013
 • Januari 2012
 • Februari 2012
 • Mac 2012
 • April 2012
 • Mei 2012
 • Jun 2012
 • Julai 2012
 • Ogos 2012
 • September 2012
 • Oktober 2012
 • November 2012
 • Disember 2012
 • Januari 2019
 • Februari 2019
 • Mac 2019
 • April 2019
 • Mei 2019
 • Jun 2019
 • Julai 2019
 • Ogos 2019
 • September 2019
 • Oktober 2019
 • November 2019
 • Disember 2019
 • Januari 2020
 • Februari 2020
 • Jun 2020
 • Julai 2020
 • Ogos 2020
 • September 2020
 • Oktober 2020
 • November 2020
 • Januari 2021
 • Mac 2021
 • Februari 2021
 • April 2021
 • Mei 2021
 • Oktober 2021