Ogos 2013 - Aktiviti 3

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 30/2013

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 30/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib dansembilan (9) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) Kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,141 orang dan seramai 895 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 24 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tujuh (7) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti3

 

Aktiviti3

 

Aktiviti3
 • Februari 2018
 • Mac 2018
 • April 2018
 • Mei 2018
 • Jun 2018
 • Julai 2018
 • Ogos 2018
 • September 2018
 • Oktober 2018
 • November 2018
 • Disember 2018
 • Januari 2017
 • Februari 2017
 • Mac 2017
 • April 2017
 • Mei 2017
 • Jun 2017
 • Julai 2017
 • Ogos 2017
 • September 2017
 • Oktober 2017
 • November 2017
 • Disember 2017
 • Januari 2016
 • Mac 2016
 • April 2016
 • Jun 2016
 • Julai 2016
 • Ogos 2016
 • September 2016
 • Oktober 2016
 • November 2016
 • Disember 2016
 • Januari 2015
 • Februari 2015
 • Mac 2015
 • April 2015