Senarai Penjadualan Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

  • Pembantu Pertahanan Awam Gred KP19
    (Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA))
    (Ujian Pemeriksaan Fizikal, Pancaindera Dan Kecergasan (UFPK))
    [Tarikh Peperiksaan : 26 September 2022 - 27 September 2022 ]