Senarai Penjadualan Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

  • Pengawal Keselamatan Gred KP11
    (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
    (Ujian Pemeriksaan Fizikal, Pancaindera Dan Kecergasan (UFPK))
    [Tarikh Peperiksaan : 18 Mei 2022 - 19 Mei 2022 ]