Senarai Penjadualan Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

  • Penguasa Imigresen Gred KP41
    (Ujian Pemeriksaan Fizikal, Pancaindera Dan Kecergasan)
    [Tarikh Peperiksaan : 25 Oktober 2021 - 28 Oktober 2021]