Senarai Penjadualan Assessment Centre

  • Pemandu Kenderaan Gred H11
    (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
    (Ujian Kompetensi Pemanduan)
    [Tarikh Ujian : 9 - 10 Disember 2023]