Senarai Penjadualan Assessment Centre

  • Jurufotografi Gred B19
    (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
    (Ujian Bakat)
    [Tarikh Ujian : 2 November 2021]