Senarai Penjadualan Assessment Centre

 • Pereka Gred B29
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
  (Ujian Bakat)
  [Tarikh Ujian : 4 Oktober 2022]
 • Pereka Gred B41
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
  (Ujian Bakat)
  [Tarikh Ujian : 5 Oktober 2022]