Ahli Suruhanjaya

 


YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama Zainal Rahim bin Seman
Pengerusi

 
 


YBhg. Datuk Seri Jalil bin Marzuki
Timbalan Pengerusi


YBhg. Tan Sri Dato’ Othman bin Mustapha


YBhg. Datuk Nor Rizan bin Mohd Thani


YBhg. Dato’ Abdul Rahman bin Othman


YBhg. Datu Hajah Sutin binti Shamat


YBhg. Datuk Seri Jayasiri a/l Jayasena


YBhg. Dato' Dr. Haji Azman bin Abu Bakar


YBrs. Dr. Mohamad Zainuddi bin Mat Taib


YBhg. Datuk Siti Sapoo binti Haji Ahok


YBhg. Tan Sri Dato' Wira Othman bin Hj. Mahmood


YBhg. Dato' Hj Mansor bin Man


YBhg. Dato' Dr. Ong Gua Pak


YBhg. Datuk Zulkipli bin Abdullah