Permohonan Mendapatkan Maklumat

 Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke :

  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia,
  Aras 6-10, Blok C7, Kompleks C,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62520 Putrajaya, Malaysia.

  Telefon: +603 8885 6000
  Faks: +603 8888 5036
  Email: webmaster[at]spa.gov.my

  **Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Suruhanjaya.