Senarai Penjadualan Penilaian

  • Jururawat Gred U29
    (Kementerian Kesihatan Malaysia)
    (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
    [Tarikh PSEE : 28 Mei 2024]