Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

 • Juruukur Gred J41
  (Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan : 9 Disember 2020]
 • Juruukur Bahan Gred J41
  (Kementerian Kerja Raya Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan : 8 Disember 2020]
 • Pembantu Makmal Gred C19
  (Jabatan Perkhidmatan Veterinar (Semenanjung))
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
  [Tarikh Peperiksaan : 3 Disember 2020 ]
  [Masa Peperiksaan : 10:00 pagi - 11:00 pagi]