Senarai Penjadualan Penilaian

 • Pegawai Psikologi Gred S41
  (Jabatan Perkhidmatan Awam)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 3 Februari 2023]
 • Jurutera Gred J41
  (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan)
  (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  [Tarikh PSEE : 31 Januari 2023]