Senarai Penjadualan Penilaian

  • Pegawai Penyelidik Gred Q41
    (Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia)
    (Penilaian Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
    [Tarikh PSEE : 5 Disember 2023]