PMR/PT3

 • SYARAT KELAYAKAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)/ PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

  1. Kelayakan PMR/PT3 Sebagai Syarat Lantikan Dalam Perkhidmatan Awam
    Bagi tujuan pelantikan ke jawatan dalam perkhidmatan awam yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat PMR/PT3, calon hendaklah memenuhi syarat minimum PMR/PT3 iaitu
    a. memperoleh sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya Lulus (Gred D) dalam empat (4) mata pelajaran lain termasuk mata pelajaran Matematik di peringkat PMR; atau
    b. memperoleh sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) dalam empat (4) mata pelajaran lain termasuk mata pelajaran Matematik di peringkat PT3.
       
  2. Syarat-syarat yang dinyatakan dalam perkara 1 atas adalah dikecualikan bagi bekas anggota polis/ bekas tentera yang memohon jawatan berikut tertakluk kepada calon telah disahkan dalam perkhidmatan ketika berkhidmat sebagai anggota polis/ tentera serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan:
     
   
  Jawatan dan Gred Pangkat terakhir ketika berkhidmat sebagai anggota polis/tentera
  Pengawal Keselamatan Gred KP11 Sekurang-kurangnya Konstabel Polis Sokongan atau Prebet atau yang setaraf dengannya
     
  3. Berikut merupakan maklumat jawatan dalam perkhidmatan awam am persekutuan yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat PMR/PT3:
BIL. NAMA JAWATAN MAKLUMAT JAWATAN
1. Bentara Parlimen Gred N11 muatturun
2. Operator Loji Gred H11 muatturun
3. Pemandu Kenderaan Gred H11 muatturun
4. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred H11 muatturun
5. Pembantu Awam Gred H11 muatturun
6. Pembantu Hidupan Liar Gred G11 muatturun
7. Pembantu Operasi Gred N11 muatturun
8. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11 muatturun
9. Pengawal Keselamatan Gred KP11 muatturun
10. Pengawas Hutan Gred G11 muatturun
11. Penghantar Notis Gred N11 muatturun