Senarai Semak Urusan Perkhidmatan

 Senarai Semak Pengesahan Pelantikan


 Senarai Semak Pelanjutan Tempoh Percubaan

 Senarai Semak Pengesahan Dalam Perkhidmatan Senarai Semak Pemberian Taraf Berpencen

 Senarai Semak Permohonan Penetapan Gaji Permulaan
(Berdasarkan Peraturan 25(7) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012)