Piagam Pelanggan

  • Kami adalah bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan yang adil dan saksama.
  • Dengan itu kami berjanji:
    • Menawarkan calon lantikan kepada Kementerian/Jabatan dalam tempoh 12 minggu daripada tarikh permohonan lengkap bagi jawatan yang melibatkan tapisan dan 24 minggu bagi jawatan yang melibatkan urusan peperiksaan atau ujian bakat/fizikal.
    • Keputusan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan dan urusan perkhidmatan lain disampaikan dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh perakuan lengkap diterima.
    • Urusan tindakan tatatertib, kenaikan pangkat serta rayuan tatatertib/rayuan kenaikan pangkat diselesaikan dalam tempoh 4 minggu, 2 minggu dan 8 minggu selepas menerima perakuan berserta dokumen/maklumat yang lengkap.
  • Prestasi Piagam Pelanggan

Tahun 2020

Jan