Tawaran Tender / Sebut Harga

  

BIL. NO. SEBUT HARGA/TENDER TAJUK PEROLEHAN MUAT TURUN DOKUMEN TARIKH TUTUP
1. QT220000000014815 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYENGGARA PERALATAN BAHARU DI PUSAT DATA DAN PEMULIHAN BENCANA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA [Iklan] 30 Mei 2022 (Isnin) jam 12:00 tengah hari
2. QT220000000014001 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBAIKAN PERALATAN TEMU DUGA MAYA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA [Iklan] 17 Mei 2022 (Selasa) jam 12:00 tengah hari
3. QT220000000014812 PEROLEHAN PERISIAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN MULTIMEDIA DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA [Iklan] 17 Mei 2022 (Selasa) jam 12:00 tengah hari
 4. QT220000000014007 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN LESEN, PEMASANGAN, KONFIGURASI, PENYELENGGARAAN DAN PENTAULIAHAN BAGI ACTIVE DIRECTORY (AD) BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA [Iklan] 17 Mei 2022 (Selasa) jam 12:00 tengah hari
 5. QT220000000013500 PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG–BARANG KEPERLUAN BAGI URUSAN UJIAN FIZIKAL, PANCAINDERA DAN KECERGASAN (UFPK) DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA [Iklan 17 Mei 2022 (Selasa) jam 12:00 tengah hari
 6. QT220000000014008  PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN KESELAMATAN ICT BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA  [Iklan 17 Mei 2022 (Selasa) jam 12:00 tengah hari