Surat Edaran

 2024

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama (Januari-Mac) Tahun 2024 10 Mei 2024 icon
2. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Keempat (Oktober-Disember) Tahun 2023 08 Februari 2024 icon

 2023

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Suku Tahun Ketiga (Julai-September) Tahun 2023 02 November 2023 icon
2. Surat Penarikan Balik Pewakilan Kuasa Untuk Melantik Jawatan-Jawatan Kumpulan Pelaksana Gred Yang Setara Dengan Gred 19 Di Bawah Surat Cara Pewakilan Kuasa 1997[P.U.(B)189/1997] 7 September 2023 icon
3. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Suku Tahun Kedua (April - Jun) Tahun 2023 13 Julai 2023 icon
4. Surat Edaran Senarai Semak (Check-List) Penyediaan Dokumen Urusan Tindakan Tatatertib 7 April 2023 icon
5. Surat Edaran Permohonan Penentuan Gaji Permulaan Berdasarkan Kelayakan Masuk Bagi Calon Lantikan tetap 6 April 2023 icon
6. Surat Edaran Rumusan Bengkel Tata Kelola Urusan Tatatertib Tahun 2023 23 Mac 2023 icon
7. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Keempat (Oktober - Disember) Tahun 2022 31 Januari 2023 icon

 2022

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Ketiga (Julai - September) Tahun 2022 14 Oktober 2022 icon
2. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Kedua Tahun 2022 20 Julai 2022 icon
3. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Tahun 2022 18 Mei 2022 icon
4. Surat Edaran Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesatria dan Pembantu Kesatria 8 Februari 2022 icon

 2021

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Kedua dan Ketiga Tahun 2021 18 November 2021 icon
2. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Jurubahasa Serentak dan Pembantu Makmal Filem Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan Jurubahasa Serentak dan Pembantu Makmal Filem 24 Ogos 2021 icon
3. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Tahun 2021 7 Mei 2021 icon
4. Surat Edaran Pemerhatian Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Keempat Tahun 2020 11 Februari 2021 icon
5. Surat Edaran Perwakilan Kuasa Bagi Penawaran Opsyen pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Gred KP14 dan KP11 dari Pusat Tahanan Sementara, Majlis Keselamatan Negara ke Skim Perkhidmatan Pegawai imigresen gred KP19 di Jabatan Imigresen Malaysia 23 Disember 2020 icon

 2020

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Surat Pewakilan Kuasa Bagi Urusan Pertukaran Ketua Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (Stor) di bawah Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 11 Ogos 2020 icon
2. Surat Pelaksanaan Modul Penentuan Status Tawaran Calon yang Menghidap Masalah Kesihatan melalui Sistem Tawaran Pelantikan (MySTP) 14 Ogos 2020 icon
3. Surat Pemerhati Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam Bagi Suku Tahun Pertama Hingga Ketiga Tahun 2020 24 September 2020 icon

 2017

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Penentuan Gaji Permulaan Untuk Kali Pertama Kepada Pegawai Lantikan Tetap Yang Mempunyai Pengalaman Contract Of Service (COS) atau Contract For Service (CFS) di Sektor Awam (termasuk Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan) Yang Berkaitan Dengan Jawatan Yang Disandangnya Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 5 Mei 2017 icon

 2016

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Perwakilan Kuasa Bagi Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 9 Mei 2016 icon
icon
2. Penentuan Gaji Permulaan Yang Lebih Tinggi Kepada Pegawai Lantikan Tetap Untuk Kali Pertama Mengikut Peraturan 25(2), Peraturan-Peraturanpegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 27 Mei 2016 icon

 2015

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Pelaksanaan Peraturan Berkenaan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Oleh Ketua Jabatan

21 Disember 2015 icon

 2014

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Perwakilan Kuasa Bagi Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan bagi Pejabat SUK Pulau Pinang, SUK Melaka, SUK Perlis, SUK Negeri Sembilan

8 Januari 2014

icon
2.

Surat Penarikan Balik Pewakilan Untuk Melantik, Mengesahkan Dalam Perkhidmatan Dan Memasukkan Ke Dalam Perjawatan Berpencen Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan II (Gred 1 Hingga 16) Di Bawah Surat Cara Pewakilan Kuasa 1997 [P.U .(B) 496/1997]

14 Mac 2014

icon
3.

Pertukaran Pelantikan Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11/N14 dan Operator Mesin Prosesan Data Gred F11/F14 Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

11 September 2014

icon
4.

Perwakilan Kuasa Bagi menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Skim Perkhidmatan Renjer Hutan, Penolong Pemelihara Hutan dan Pengawas Hutan

26 November 2014 icon

 2013

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Permohonan Perwakilan Kuasa Menawarkan Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan

19 November 2013 icon
2.

Perwakilan Kuasa Melaksanakan Opsyen Pertukaran Pelantikan Pegawai Penguat Kuasa Maritim dan Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim ke Skim Perkhidmatan Yang Baharu

24 Disember 2013 icon

 2010

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1.

Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen kepada 39 Orang Pegawai Pelbagai Jawatan dan Gred dari Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ke Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)

28 September 2010 icon
 2.

Pertukaran Pelantikan  Melalui  Pemberian Opsyen Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11 Ke Skim Perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17 Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Mengikut  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2009

 6 Mei 2010 icon
3. Surat Edaran Pemberian Opsyen bagi Skim Perkhidmatan Tukang Masak Gred N1,N4 ke Skim Perkhidmatan Tukang Masak Gred N17 di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2009 19 April 2010 icon
4.

Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17, N22 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Gred N17, N22, N27/28, N32, N36 Berikutan Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

26 Januari 2010 icon

 2009

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Pembantu Tadbir Rendah (PTR) Gred N11, N14 dan Operator Mesin Prosesan Data (OMPD) Gred N11, N14 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Berikutan Penjumudan Skim Perkhidmatan 9 Julai 2009 icon

 2008

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen 89 Orang Pegawai di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah ke Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan 7 November 2008 icon

 2005

BIL. SURAT EDARAN TARIKH SURAT MUAT TURUN
1. Pertukaran Pelantikan Melalui Opsyen Seramai 12,217 Orang Penguasa Penjara, Penolong Penguasa Penjara Dan Pegawai Penjara Pelbagai Gred Skim Perkhidmatan Baru Penguasa Penjara, Penolong Penguasa Penjara Dan Pegawai Penjara 26 Oktober 2005 icon
2. Kelulusan pertukaran pelantikan melalui Opsyen seramai 79 orang Pembantu Kesihatan Awam Gred U11 ke Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Kementerian Pertahanan 29 Jun 2005 icon
3. Kelulusan pertukaran pelantikan melalui Opsyen seramai 2107 Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U14 dan U11 ke Skim Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17 dan 2881 orang Pembantu Kesihatan Awam Gred U14 dan U11 ke Skim Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 19 Mei 2005 icon