Panduan Peperiksaan

 • Bagaimanakah untuk dikecualikan daripada menduduki peperiksaan ?
  Pengecualian peperiksaan hanya diberikan kepada calon Peningkatan Secara Lantikan (PSL). Calon-calon Lantikan Terus dan Pegawai Sedang Berkhidmat (PSB) perlu menduduki peperiksaan.
   
 • Bagaimanakah caranya untuk menduduki sesuatu peperiksaan ?
  Calon hendaklah mendaftar melalui Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) di pautan https://spa9.spa.gov.my/. Sekiranya terdapat pengambilan bagi jawatan yang dimohon, calon-calon yang memenuhi syarat dan asas tapisan akan dipanggil menduduki peperiksaan yang berkaitan, secara online (dalam talian).
   
 • Bilakah sesuatu peperiksaan diadakan ?
  Peperiksaan hanya akan diadakan jika terdapat permohonan pengisian jawatan yang mensyaratkan peperiksaan daripada kementerian/jabatan.
   
 • Bolehkah calon menukar tarikh peperiksaan yang telah dijadualkan ?
  Tidak boleh kerana urusan peperiksaan diadakan serentak di seluruh negara. Calon hanya dibenarkan mengambil peperiksaan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. 
   
 • Bagaimanakah calon dipanggil untuk menduduki peperiksaan ?
  Calon akan dimaklumkan melalui emel dan paparan Portal SPA sahaja.
   
 • Adakah calon perlu hadir ke pusat peperiksaan untuk peperiksaan online ?
  Tidak. Tiada pusat peperiksaan disediakan bagi urusan peperiksaan online. Calon boleh mendudukinya di mana-mana lokasi asalkan ada kemudahan internet. 
   
 • Di manakah saya boleh mendapatkan panduan peperiksaan secara online ?
  Calon yang dipanggil menduduki peperiksaan online boleh mendapatkan panduan mengenai peperiksaan melalui tiga cara iaitu:
   
  i) Pautan melalui emel panggilan menduduki peperiksaan
  ii) Pautan melalui Portal SPA
  iii) Video ‘Panduan Peperiksaan Online SPA’ melalui pautan https://www.youtube.com/watch?v=mnOR9agm1Hg&feature=youtu.be