Keputusan Peperiksaan

  • Pembantu Operasi Gred N11
    (Jabatan Perdana Menteri serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
    (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)