Keputusan Penilaian

  • Jurufotografi Gred B29
    (Kementerian Komunikasi Dan Digital)
    (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  • Pustakawan Gred S41
    (Perpustakaan Negara Malaysia)
    (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)