Keputusan Peperiksaan/ Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

  • Pegawai Undang-Undang Gred L41
    (Jabatan Peguaam Malaysia dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan)
    (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  • Pembantu Perikanan Gred G19
    (Jabatan Perikanan Malaysia (Semenanjung dan Sarawak))
    (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))