SPM/SVM

 • SYARAT KELAYAKAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)/ SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

  1. Kelayakan SPM Sebagai Syarat Lantikan Dalam Perkhidmatan Awam
    a. Bagi tujuan pelantikan ke jawatan dalam perkhidmatan awam yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat SPM, calon hendaklah memenuhi syarat minimum SPM berikut:
    i. Dua (2) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu di peringkat Kepujian dan empat (4) mata pelajaran lain di peringkat Lulus dalam satu peperiksaan SPM; atau
    ii. Dua (2) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu di peringkat Kepujian dan empat (4) mata pelajaran lain di peringkat Lulus yang terkumpul dalam dua peperiksaan SPM dalam tempoh tiga (3) tahun berturut-turut.
    b. Selain itu, terdapat skim perkhidmatan tertentu yang mensyaratkan Kepujian/ Lulus dalam mata pelajaran tertentu selain daripada keperluan memenuhi syarat kelayakan seperti 1(a)(i) dan 1(a)(ii) di atas.
       
  2. Kelayakan SVM Sebagai Syarat Lantikan Dalam Perkhidmatan Awam
    a. Bagi tujuan pelantikan ke jawatan dalam perkhidmatan awam yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat SVM, calon hendaklah memenuhi syarat minimum SVM berikut:
    i. Mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) di peringkat Kepujian (Gred C); dan
    ii. Kelayakan SVM dalam bidang berkaitan mengikut syarat skim perkhidmatan.
       
  3. Syarat-syarat yang dinyatakan dalam perkara 1 dan 2 di atas adalah dikecualikan bagi bekas anggota polis/ bekas tentera yang memohon jawatan berikut tertakluk kepada calon telah disahkan dalam perkhidmatan ketika berkhidmat sebagai anggota polis/ tentera serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan:
     
   
  Jawatan dan Gred Pangkat terakhir ketika berkhidmat sebagai anggota polis/tentera
  Pembantu Pertahanan Awam Gred KP19 Sekurang-kurangnya Konstabel atau Prebet atau yang setaraf dengannya
  Pembantu Keselamatan Gred KP19 Sekurang-kurangnya Konstabel atau Prebet atau yang setaraf dengannya
  Pembantu Penguat Kuasa Gred KP19 Sekurang-kurangnya Konstabel atau Prebet atau yang setaraf dengannya
  Pembantu Kesatria Gred S19 Sekurang-kurangnya Koperal
  Pegawai Bomba Gred KB19 Sekurang-kurangnya Prebet yang mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai Aerofireman Driver Class 1
     
  4. Berikut merupakan maklumat jawatan dalam perkhidmatan awam am persekutuan yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat SPM/SVM: