Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2023

BIL. SEBUT HARGA/ TENDER NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN (RM)
1. Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Di Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Kuantan, Pahang Cipta Megah Enterprise 85,750.00
2. Perkhidmatan Latihan Bagi Pembangunan Modul Baharu Di Sistem PSEE 2.0 (Fasa 2) Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Global Academic Excellence (M) Sdn. Bhd 149,600.00
3. Perkhidmatan Pembaharuan Langganan Lesen, Pemasangan Dan Penyenggaraan Perisian Antivirus Eset Endpoint Security Advanced Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Ultima Networks Sdn. Bhd. 47,131.00
4. Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan Ireg Di Ibu Pejabat Dan 15 Pusat Temu Duga Spa Bagi Tempoh Satu (1) Tahun CLV Resources Sdn. Bhd. 113,622.00
5. Perolehan Perkhidmatan Sistem Penyenggaraan Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA9) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Syarikat Rania Resources Sdn. Bhd. 285,000.00
6. Perolehan Perkhidmatan Pembaharuan Lesen dan Penyenggaraan Oracle Premier Support Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Bosker IT Services Sdn. Bhd. 460,100.00
7. Perolehan Perkhidmatan Pembekalan Peralatan, Pembaharuan Lesen, Penyelenggaraan Peralatan dan Aktiviti Berkaitan Keselamatan ICT Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Digital Pulse Sdn. Bhd. 1,019,999.00
8. Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Penilaian Kompetensi Bersepadu (MyAssessment) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Object Expression Sdn. Bhd. 218,280.00
9. Perkhidmatan Pembangunan Sistem Pengambilan Bersepadu (IRIS) Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Unijaya Resources Sdn. Bhd. 943,000.00