Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2021

BIL. SEBUT HARGA/ TENDER NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN (RM)
1. Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Memasang Papan Tanda di Ruang Umum dan Pejabat di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)  Syarikat Noble Intellect 49,865.00 
2. Perkhidmatan Pembaharuan Lesen dan Penyenggaraan Peralatan Pusat Data (PD) dan Pusat Pemulihan Bencana (PPB) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(T) 1/2021 Syarikat Nissen Technology Sdn. Bhd. 2,139,102.00
3. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah Peralatan ICT Untuk Melaksanakan Peluasan Temu Duga Maya di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia  Syarikat Creative World Industries Sdn. Bhd. 124,053.00
4. Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Toner Mesin Pencetak Bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia   Syarikat SunData Sdn. Bhd. 379,894.00
5. Sebut Harga Pelanjutan Tempoh dan Tambahan Nilai Kontrak Perkhidmatan Pemasangan, Pengkonfigurasian, Pengujian dan Pelaksanaan Sistem Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Aplikasi Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Secara Atas Talian Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA(SH)2/2019 Syarikat Pocket Data Sdn. Bhd. 159,000.00
6. Tender Pelanjutan Tempoh dan Tambahan Nilai Kontrak Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) dan Pusat Operasi Peperiksaan serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) SPA(T)3/2019 Syarikat Novatis Resources Sdn. Bhd. 508,800.00
7. Sebut Harga Perkhidmatan Percetakan Buku Laporan Tahunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Tahun 2020 - SPA (SHB)1/2021 Syarikat Salz-Terachi Design Sdn. Bhd. 38,000.00
8. Sebut Harga Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Penilaian Kompetensi Bersepadu (MyAssessment) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)5/2021 Syarikat Integrasi Erat Sdn. Bhd. 115,000.00
9. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Danmentauliah, Menyenggara Dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)3/2021 Syarikat Dynamic IT Solution Sdn. Bhd. 425,340.00

10.

Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan ICT Untuk Melaksanakan Peluasan IREG Di 9 Pusat Temu Duga Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)8/2021 Syarikat R & R Engineering Supply Sdn. Bhd. 162,433.00
11. Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Hardcover Dokumen Penjilidan Di Bahagian Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SH)2/2021 Syarikat D'FA Print Sdn. Bhd. 115,500.00