Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2021

BIL. SEBUT HARGA/ TENDER NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN (RM)
1. Sebut Harga Pelanjutan Tempoh dan Tambahan Nilai Kontrak Perkhidmatan Pemasangan, Pengkonfigurasian, Pengujian dan Pelaksanaan Sistem Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Aplikasi Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Secara Atas Talian Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA(SH)2/2019 Syarikat Pocket Data Sdn. Bhd. 159,000.00
2. Tender Pelanjutan Tempoh dan Tambahan Nilai Kontrak Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) dan Pusat Operasi Peperiksaan serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) SPA(T)3/2019 Syarikat Novatis Resources Sdn. Bhd. 508,800.00