Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2022

BIL. SEBUT HARGA/ TENDER NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN (RM)
1. Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Di Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor Bahru, Johor Syarikat EDUP 86,100.00
2. Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) Dan Pusat Operasi Peperiksaan Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat Pocket Data Sdn. Bhd. 1,000,000.00
3. Perkhidmatan Penyewaan Sumber ICT (Cloud Services) Dan Pusat Operasi Peperiksaan Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia DIBATALKAN DIBATALKAN   DIBATALKAN
4. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah, Menyenggara dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di SPA Syarikat Algominda Sdn. Bhd. 1,719,900.00 
5. Perkhidmatan Pemasangan, Pengkonfigurasian, Pengujian Dan Pelaksanaan Sistem Serta Penyediaan Kepakaran Teknikal Aplikasi Bagi Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Syarikat  Pocket Data (M) Sdn. Bhd. 315,000.00