Penetapan Gaji Permulaan

Boleh, sekiranya pengalaman di jawatan terdahulu adalah relevan atau berkaitan dengan jawatan baru.

 

Dokumen yang diperlukan untuk Penetapan Gaji Permulaan adalah melalui pautan https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/bahagian-sumber-manusia/senarai-semak-urusan-perkhidmatan.

 

Hits: 67477