Pemberian Taraf Berpencen

 • Apakah dokumen yang diperlukan untuk proses urusan Pemberian Taraf Berpencen?
  Dokumen yang perlu untuk proses urusan Pemberian Taraf Berpencen adalah seperti berikut:
   
  • Perakuan Pemberian Taraf Berpencen oleh Ketua Jabatan- Jadual Keenam mengikut Peraturan 38, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012;
  • Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini; dan
  • Senarai semak Pemberian Taraf Berpencen.
   
  Senarai semak bagi Pemberian Taraf Berpencen boleh diperolehi melalui pautan berikut:
 • Bagaimanakah untuk mendapatkan Jadual Keenam - Perakuan Pemberian Taraf Berpencen oleh Ketua Jabatan ?
  Jadual keenam boleh diperolehi dengan melayari Portal SPA dan pergi ke pautan berikut:

  Kementerian/Jabatan > Bahagian Sumber Manusia (Kementerian/Jabatan) > Urusan Perkhidmatan > Senarai Semak Urusan Perkhidmatan (Pindaan Mulai Januari 2012) > Senarai Semak Pemberian Taraf Berpencen > Jadual Keenam - Borang Perakuan Pemberian Taraf Berpencen - Mengikut P.U. (A) 1/2012.
   
 • Perakuan urusan Perkhidmatan yang ingin dikemukakan kepada SPA, perlu untuk perhatian siapa?
  Segala perakuan urusan perkhidmatan perlu dikemukakan kepada:

  Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia,
  Bahagian Perkhidmatan
  Aras 9, Blok F1, Kompleks F,
  No.2, Lebuh Perdana Timur A, Presint 1,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62000 Putrajaya, Malaysia.