Senarai Keputusan Assessment Centre

  • Pereka Gred B19
    (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
    (Ujian Bakat)