Tempoh Sah Laku

  • Bilakah keputusan sesuatu peperiksaan itu dikeluarkan ?
    Keputusan peperiksaan akan dikeluarkan dalam tempoh 25 hari bekerja dari tarikh peperiksaan dijalankan.
  • Bagaimanakah keputusan peperiksaan dikeluarkan?
    Keputusan peperiksaan boleh disemak dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di menu Keputusan Peperiksaan/ Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan.
  • Adakah peperiksaan anjuran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia mempunyai tempoh sah laku ?
    Tempoh sah laku peperiksaan adalah secara one-off. Calon yang lulus peperiksaan tetapi gagal temuduga perlu mengambil semula peperiksaan tersebut.