Senarai Penjadualan Temu Duga

  • Jurutera Gred J41 (Awam)
    (Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia)
    [ Tarikh Temu Duga: 3 Februari 2022 - 16 Februari 2022 ]
  • Jurutera Gred J41
    (Jabatan Penyiaran Malaysia (Semenanjung))
    [ Tarikh Temu Duga: 03 Februari 2022 - 10 Februari 2022 ]