Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pembantu Muzium Gred S19
  (Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 08 Mac 2021 - 10 Mac 2021 ]
 • Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 (Sabah)
  (Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kesihatan Malaysia serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 8 Mac 2021 - 12 Mac 2021 ]
  (Penjadualan Semula Temu Duga)
 • Pemandu Kenderaan Gred H11 (Sarawak)
  (Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Serta Kementerian Kesihatan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 8 Mac 2021 - 12 Mac 2021 ]
 • Juruukur Bahan Gred J41
  (Kementerian Kerja Raya Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 2 Mac 2021 - 11 Mac 2021 ]
  (Penjadualan Semula Temu Duga)
 • Juruukur Gred J41
  (Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM))
  [ Tarikh Temu Duga: 02 Mac 2021 - 17 Mac 2021 ]
  (Penjadualan Semula Temu Duga)