Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pegawai Pertanian Gred G41
  (Jabatan Pertanian Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan)
  [ Tarikh Temu Duga: 06 Oktober 2020 - 21 Oktober 2020 ]
 • Penghantar Notis Gred N11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
  [ Tarikh Temu Duga: 24 September 2020 - 25 September 2020 ]
 • Pembantu Awam Gred H11
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
  [ Tarikh Temu Duga: 21 September 2020 - 25 September 2020 ]
 • Pegawai Penerangan Gred S41
  (Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 11 September 2020 - 07 Oktober 2020 ]