Senarai Penjadualan Temu Duga

  • Pembantu Awam Gred H11
    (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang)
    [ Tarikh Temu Duga: 13 Disember 2022 - 14 Disember 2022 ]