Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pegawai Penyelidik Gred Q41
  (Kementerian Pertahanan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 05 Ogos 2021 - 20 Ogos 2021 ]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))
 • Penolong Pegawai Laut Gred A29
  (Jabatan Laut Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 05 Ogos 2021 - 26 Ogos 2021 ]
  (Penjadualan Temu Duga - Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))
 • Pembantu Penyelidik Gred Q19
  (Jabatan Perikanan Malaysia Dan Di Pelbagai Kementerian/ Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 03 Ogos 2021 - 05 Ogos 2021]
  (Temu Duga Secara Online In Situ (TSOI))