Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pembantu Operasi Gred N11
  (Sarawak)
  (Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan )
  [ Tarikh Temu Duga: 10 Ogos 2020 - 24 Ogos 2020 ]
 
 • Juruteknik Komputer Gred FT19
  (Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
  Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan)
  [ Tarikh Temu Duga: 09 Ogos 2020 - 14 Ogos 2020 ]
 
 • Pustakawan Gred S41
  (Perpustakaan Negara Malaysia)
  [Tarikh Temu Duga : 5 Ogos 2020 - 19 Ogos 2020]
 
 • Penghantar Notis Gred N11
  (Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Kementerian Sumber Manusia serta Pelbagai Kementerian dan Jabatan (Semenanjung))
  [Tarikh Temu Duga : 3 Ogos 2020 - 14 Ogos 2020]
 
 • Merinyu Air Gred J19
  (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka)
  [Tarikh Temu Duga : 4 Ogos 2020 - 7 Ogos 2020]