Akta/Peraturan/Punca Kuasa

  Perlembagaan Persekutuan
  Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957
  Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 2017
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Perlis 1993
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Melaka (Pindaan) 2003
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Pulau Pinang 1997
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Negeri Sembilan 2006
  Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993
  Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Melaka 2005
  Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Perlis 1993
  Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang 1989
  Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan 1996
  Kaedah-Kaedah (Lembaga Rayuan) (Tatatertib) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1994
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005
  Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 1986
  Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Melaka 1975
  Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Perlis 1991
  Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang 1989
  Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan 1996
  Kaedah-Kaedah (Lembaga Rayuan) (Kenaikan Pangkat) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1994
  Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (Perluasan Bidang kuasa) 1959