Peningkatan Secara Lantikan (PSL)/Pegawai Sedang Berkhidmat (PSB)

  • Setelah calon berjaya mempunyai ID selepas proses pendaftaran, pemohon termasuklah dari kategori Pegawai Sedang Berkhidmat/Peningkatan Secara Lantikan (PSL) boleh mengemaskini semua data permohonan pendaftaran pada bila-bila masa sahaja tanpa perlu menghubungi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.

 

  • Setiap pendaftaran perlu diperbaharui dengan menggunakan ID yang telah diberikan walaupun pemohon tidak pernah dipanggil peperiksaan atau temu duga dalam tempoh satu (1) tahun. Ini membolehkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia mendapatkan serta menyimpan maklumat terkini pemohon yang benar-benar berminat di dalam bank data Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Selain itu, ia juga mengelakkan pemohon terlepas peluang untuk dipertimbangkan panggilan temu duga disebabkan tempoh sah laku pendaftaran yang telah luput selepas tempoh satu (1) tahun. Bagi pemohon Peningkatan Secara Lantikan (PSL) dan Pegawai Sedang Berkhidmat, pembaharuan pendaftaran juga perlu dilakukan sendiri dengan mendapatkan ID terlebih dahulu di Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9).
  • Pegawai Sedang Berkhidmat / Peningkatan Secara Lantikan (PSL) kini perlu memohon jawatan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia secara online. Calon Peningkatan Secara Lantikan (PSL) perlu disahkan dalam jawatan sekarang sebelum membuat permohonan jawatan baru. Sekiranya berjaya dipanggil temu duga, pegawai berkenaan hendaklah membawa surat pengesahan Ketua Jabatan, Ringkasan Kenyataan Perkhidmatan iaitu Lampiran D yang boleh dimuat turun dalam Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia serta Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini.

 

  • Pemohon Peningkatan Secara Lantikan (PSL) yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat secara lantikan dalam skim perkhidmatan yang dipohon serta memenuhi keperluan Kementerian/Jabatan akan dipertimbangkan panggilan temu duga apabila wujud kekosongan jawatan tersebut. Pegawai Sedang Berkhidmat pula (iaitu selain dari calon Peningkatan Secara Lantikan (PSL) akan melalui proses tapisan yang sama dengan pemohon yang masih belum berkhidmat dengan kerajaan. Namun, semasa ditemu duga ketiga-tiga kumpulan pemohon ini perlu bersaing tanpa sebarang keistimewaan atau kelonggaran kerana pemilihan akan dibuat berdasarkan merit.

 

  • SPA sentiasa menyambut baik hasrat dan dasar kerajaan untuk memberi kemajuan kerjaya yang lebih baik kepada pegawai–pegawai di peringkat sokongan/pelaksana meningkat ke peringkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2009, kerajaan telah bersetuju supaya SPA menggunakan kaedah MyRecruitment bagi semua urusan pengambilan dalam perkhidmatan awam. MyRecruitment adalah satu kaedah profiling di mana setiap calon perlu melalui 4 peringkat saringan iaitu tapisan/shortlisting, peperiksaan, Assessment Centre (AC) dan temu duga. Calon Peningkatan Secara Lantikan (PSL) dan Pegawai Sedang Berkhidmat (PSB) diberikan beberapa kelonggaran/pengecualian iaitu di peringkat tapisan/shortlisting calon PSL dan PSB dikenakan tapisan yang sangat minima atau tidak dikenakan tapisan langsung sekiranya calon mempunyai kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang dipohon. Calon PSL juga dikecualikan dari menduduki peperiksaan dan mereka yang melepasi tapisan akan terus ke AC sebelum dipanggil temu duga. Walau bagaimanapun, terdapat urusan – urusan tertentu yang tidak diberi pengecualian kepada PSL/PSB dan perlu melalui proses yang ditetapkan tertakluk kepada persetujuan Suruhanjaya.
  • Kebiasaannya Lembaga Temu Duga juga mempertimbangkan calon-calon yang terdiri dari PSL dan PSB untuk jawatan yang lebih tinggi dengan mengambilkira tempoh perkhidmatan serta kelayakan tertinggi yang diperolehi. SPA tidak boleh menetapkan sebarang kuota untuk PSL/PSB kerana contohnya, walaupun kuota telah ditetapkan sebanyak 30%, mungkin calon yang dilantik adalah 60% atau lebih dan adakalanya kekosongan untuk sesuatu jawatan adalah dalam bilangan yang kecil. Walaupun tidak ada kuota pengambilan ditetapkan bagi calon PSL dan PSB tetapi dalam setiap urusan pengambilan didapati ramai juga calon PSL atau PSB diperakukan untuk lantikan seperti urusan pengambilan Pegawai Belia dan Sukan S41, Penguasa Kastam W41, Penolong Pegawai Perubatan U41, Penguasa Imigresen KP41 dan Pegawai Penguatkuasa N41. Calon PSL atau PSB perlu menunjukkan prestasi yang terbaik semasa ditemu duga bagi menyakinkan Lembaga Temu Duga bahawa mereka adalah calon terbaik untuk jawatan berkenaan. Calon PSL dan PSB seharusnya mempunyai kelebihan untuk bersaing dengan calon lantikan terus kerana telah memahami sistem perkhidmatan awam. SPA melaksanakan dasar open competition dalam urusan pengambilan dan hanya calon yang terbaik akan dilantik tanpa menafikan peluang calon PSL dan PSB.