Hotline SPA

Hotline SPA : 03 - 8091 9000

 

 • Fungsi:
  1. Menguruskan pengisian kekosongan jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana Gred 29 ke atas (bagi kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia / Diploma/ STP/ STPM/ STAM/ HSC / Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana dan Doktor Falsafah) ke dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri-Negeri Pulau Pinang, Melaka, Perlis dan Negeri Sembilan.
 • Urusan Pengambilan/Temu Duga : 03 – 8091 9488
 • Fungsi:
  1. Menyediakan maklumat berhubung penyiaran Iklan bagi jawatan Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan SRP/ PMR dan SPM) dalam Perkhidmatan Awam dan Latihan Separa Perubatan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  2. Memproses dan mendaftarkan permohonan calon yang berkelayakan mengikut skim.
  3. Menguruskan pemilihan pelatih-pelatih Separa Perubatan dan pelantikan mereka selepas tamat latihan ke jawatan tetap bagi Kementerian Kesihatan Malaysia.
  4. Menguruskan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan SRP/ PMR dan SPM) di pelbagai Kementerian dan Jabatan.
  BIL. UNIT NO.TELEFON EMEL
  1.

  Unit Pendaftaran dan Aduan

  (Urusan pengambilan Tetap dan Kontrak Gred 28 dan ke bawah)

  03 – 8091 9441 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  2.

  Unit Separa

  (Urusan Pengambilan Latihan Separa Perubatan Serta

  Pengambilan Jawatan Separa Perubatan Gred U19, U29)

  03 – 8091 9450  

 

 • Fungsi:
  1. Menggubal Sukatan Peperiksaan bagi semua peperiksaan yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
  2. Menyelia dan menyelaras pengendalian semua jenis peperiksaan yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
  BIL. UNIT NO.TELEFON
  1. HOTLINE 03-8091 9477

 

 • Fungsi:
  1. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem
  2. Pentadbiran Pangkalan Data
  3. Pentadbiran Rangkaian
  4. Khidmat Pengguna
  5. Pentadbiran
  BIL. UNIT NO.TELEFON
  1. HOTLINE 03 – 8091 9449

   

 

 • Fungsi:
  1. Pelantikan Pegawai Undang-Undang Gred L41 (Tetap) dalam Perkhidmatan Kehakiman & Perundangan
  2. Pengesahan dalam perkhidmatan & pemberian taraf berpencen Pegawai Undang-Undang
  3. Pemangkuan dan kenaikan pangkat ke gred dan jawatan Pegawai Undang-Undang (L44, L48, L52, L54, JUSA C/B/A, Gred Khas C/B dan Turus III/II/I)
  4. Peminjaman/pertukaran sementara Pegawai Undang-Undang
  5. Menjalankan kawalan tatatertib terhadap Pegawai Undang-Undang
  6. Urusan surcaj Pegawai Undang-Undang
  BIL. UNIT NO.TELEFON
  1. HOTLINE 03 – 8091 9480

 

 • Fungsi:
  1. Menguruskan perkhidmatan kepada Kementerian/Jabatan/Pegawai Awam yang terletak di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu:
   - Pengesahan Pelantikan
   - Pengesahan Dalam Perkhidmatan
   - Pemberian Taraf Berpencen
   - Pelanjutan Tempoh Percubaan
   - Penentuan Gaji Permulaan
   - Pertukaran Perkhidmatan
   - Kembali ke Skim Perkhidmatan Terdahulu
   - Penamatan Perkhidmatan
BIL. UNIT NO.TELEFON
1. HOTLINE 03 – 8091 9466

 

 • Fungsi:
  1. Melaksanakan segala urusan tindakan tatatertib, rayuan tatatertib, kenaikan pangkat dan rayuan kenaikan pangkat
  BIL. UNIT NO.TELEFON
  1. HOTLINE 03 – 8091 9470

 

 • Fungsi:
  1. Bertanggungjawab memastikan peruntukan kewangan dibelanjakan mengikut prosedur kewangan
  2. Memastikan Pengurusan Pentadbiran Am dan Pengurusan Personel mematuhi arahan-arahan pejabat dan tugas dapat dilaksanakan mengikut jangka waktu yang ditentukan
  BIL. UNIT NO.TELEFON
  1. HOTLINE 03 – 8091 9460

 

 • Fungsi:
  1. Merancang program dan strategi perkhidmatan Awam Malaysia seperti pengambilan, perkhidmatan dan kawalan tatatertib
  2. Menyelidik maklumat dan analisa data berkaitan guna tenaga manusia dari peringkat perancangan sehingga lantikan calon ke perkhidmatan awam
  3. Memperoleh, mengumpul dan mengemaskini maklumat berkaitan dengan fungsi SPA
  4. Mengemukakan cadangan, syor dan pandangan berkaitan dengan sesuatu hasil kajian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan kelulusan
  5. Merancang program pembangunan dari semasa ke semasa seperti cadangan pembinaan bangunan, keperluan pusat temu duga dan sebagainya
  6. Mengendalikan perkara berkaitan dengan Parlimen termasuk menyediakan jawapan sebarang persoalan yang diutarakan oleh Jemaah Menteri
  BIL. UNIT NO.TELEFON
  1. HOTLINE 03 – 8091 9455

 

 • Fungsi:
  1. Sebagai urus setia mesyuarat Suruhanjaya, Lembaga Rayuan Tatatertib dan Lembaga Rayuan Naik Pangkat
  2. Urus setia Mesyuarat Khas Suruhanjaya di luar Putrajaya
  3. Merancang aktiviti dan strategi yang boleh meningkatkan keberkesanan fungsi SPA
  BIL. NAMA PEGAWAI NO.TELEFON
  1. CIK ROHANA BINTI ABDUL KARIM 03 - 8091 9088

 

 • Fungsi:
  1. Menguruskan urusan pengambilan Separa Perubatan bagi Negeri Sabah dan menyelaras urusan pengambilan bagi kekosongan jawatan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sabah
  2. Menguruskan Urusan Perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sabah
  3. Mengendalikan urusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Malaysia dan Perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kementerian/Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  BIL. NAMA PEGAWAI UNIT NO.TELEFON
  1. ENCIK MD RAZIE BIN HARUN MADIN PENGAMBILAN 088 - 488933
  2. PUAN EMELISSA PETER PERKHIDMATAN 088 - 488939

 

 • Fungsi:
  1. Menguruskan urusan pengambilan Separa Perubatan bagi Negeri Sarawak dan menyelaras urusan pengambilan bagi kekosongan jawatan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sarawak
  2. Menguruskan Urusan Perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sarawak
  3. Mengendalikan Urusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Malaysia dan Perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kementerian/Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  BIL. NAMA PEGAWAI UNIT NO.TELEFON
  1. ENCIK AWANG SAPWAN BIN AWANG BUJANG PENGAMBILAN 082 - 240011 (230)
  2. PUAN AMELNA BINTI ANUAR PERKHIDMATAN 082 - 240011 (204)
  3. PUAN ROHAIZA BINTI JEMAT PEPERIKSAAN 082 - 240011 (206)