Keputusan Peperiksaan/ Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera & Kecergasan

  • Pemelihara Hutan Gred G41
    (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia)
    (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)
  • Pegawai Sains Gred C41
    (Jabatan Standard Malaysia)
    (Peperiksaan Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)