Keputusan Penilaian

  • Pembantu Operasi Gred N11
    (Kementerian Dalam Negeri Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Sabah))
    (Penilaian Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) - Ujian Psikometrik)