Latihan Juruteknologi Makmal Perubatan

 • Jantina: Lelaki dan Perempuan
 • Tempoh Latihan: 3 tahun
 • Tempat Latihan:
  • Institut Latihan KKM Kuching
  • Institut Latihan KKM Kuala Lumpur (Teknologi Makmal Perubatan)
 • Kelayakan akademik minimum di peringkat SPM/SPM(V) :
  • Kepujian (6C) dalam:
   • Bahasa Melayu;
   • Matematik;
   • Salah satu subjek Sains (Sains/Sains Gunaan/Biologi/Kimia/Fizik); dan
   • Dua (2) subjek lain; serta
  • Lulus (7D) dalam subjek Bahasa Inggeris.