Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Juruukur Bahan Gred J41
  (Kementerian Kerja Raya Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 2 Mac 2021 - 11 Mac 2021 ]
  (Penjadualan Semula Temu Duga)
 • Juruukur Gred J41
  (Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM))
  [ Tarikh Temu Duga: 02 Mac 2021 - 17 Mac 2021 ]
  (Penjadualan Semula Temu Duga)