Senarai Penjadualan Temu Duga

  • Penyelia Asrama Gred N19
    (Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Serta Pelbagai Kementerian/Jabatan)
    [ Tarikh Temu Duga: 21 Ogos 2022 - 26 Ogos 2022 ]
  • Pembantu Awam Gred H11
    (Jabatan Perdana Menteri Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
    [ Tarikh Temu Duga: 7 Ogos 2022 - 19 Ogos 2022 ]