Senarai Penjadualan Temu Duga

 • Pereka Gred B29
  (Kementerian Komunikasi Dan Digital)
  [ Tarikh Temu Duga: 20 Februari 2023 - 22 Februari 2023 ]
 • Juruukur Gred J41
  (Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM))
  [ Tarikh Temu Duga: 15 Februari 2023 - 24 Februari 2023 ]
 • Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19
  (Kementerian Pertahanan Malaysia (Mindef) Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
  [ Tarikh Temu Duga: 19 Februari 2023 - 23 Februari 2023 ]
 • Pengawas Hutan Gred G19
  (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (Semenanjung))
  [ Tarikh Temu Duga: 9 Februari 2023 - 10 Februari 2023 ]
 • Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
  (Jabatan Perkhidmatan Awam Dan Kementerian Kesihatan Malaysia Serta Di Pelbagai Kementerian/Jabatan (Semenanjung))
  [ Tarikh Temu Duga: 12 Februari 2023 - 17 Februari 2023 ]
 • Perangkawan Gred E41
  (Jabatan Perangkaan Malaysia)
  [ Tarikh Temu Duga: 07 Februari 2023 - 17 Februari 2023 ]