Dokumentasi Urusan Pelantikan

 SENARAI PEKELILING/ SURAT YANG DIRUJUK

BIL. NO. RUJUKAN DOKUMEN
1.   Perlembagaan Persekutuan
2. P.U.(A) 395 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
3. SPP 1/1998 Kelayakan Penilaian Menengah Rendah Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
4. SPP 1/2002 Kelayakan SPM Mengikut Sistem Terbuka Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
5. PP 4/2002 Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan
6. PP 2/2008 Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (COS)
7. SPP 14/2008 Pelanjutan Had Umur Maksimum Pelantikan Secara Kontrak Bagi Pegawai Warganegara (Bukan Pesara) dan Bukan Warganegara
8. SPP 14/2009 Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh Lembaga Peperiksaan Bagi Maksud Pelantikan ke Perkhidmatan Awam
9. PP 6/2010 Penetapan Ketua Perkhidmatan Bagi Skim Perkhidmatan yang Sedang Berkuatkuasa Dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan
10. PP 1/2011  Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
11. PP 2/2011 Dasar dan Prosedur Pelantikan  Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam
12. P.U.(A) 1/2012 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
13. PP 6/2012 Perjawatan dan Urusan Perkhidmatan Di Pejabat Menteri dan Timb. Menteri
14. JPA.BPO(S)324/1/1-1 JLD.11(7)

Pengiktirafan Penyertaraan Bahasa Melayu Kolej Vokasional Kod 1104 Dan Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Kod 1103

15. SPP 1/2014 Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berkaitan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013 dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
16. PP 1/2014 Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam
17. PP 2/2014 Tatacara Pengambilan Secara Pentadbiran Bagi Jawatan Gred 16 Dan Ke Bawah
18. PP 2/2015 Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pegerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum
19. PP1/2016 Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah SSM
20. KPMSP.100-1/7/2 (30) Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.6 Tahun 2016: Penyertaan Sijil Vokasional Malaysia (SVM) Dengan Tiga (3) Kredit Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
21. SPP 3/2016 Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Tujuan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam
22. JPA/BK(S)173/18 JLD.20 (12) Panduan Pengambilan Pegawai Lantikan Kontrak (COS) Untuk Tujuan Pelantikan Secara Tetap
23. Pekeliling SPA 1/2017 Tatacara Pengambilan Pelantikan Secara Kontrak Perkhidmatan
24.   Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa