Latihan Separa Perubatan

Sesi pengambilan bagi Latihan Separa Perubatan dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu bagi sesi kemasukan Januari dan Julai tertakluk kepada sebarang perubahan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

Pelatih separa perubatan akan menjalani Latihan Separa Perubatan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

Latihan Separa Perubatan Bertaraf Sijil - 2 tahun
Latihan Separa Perubatan Bertaraf Diploma - 3 tahun

 

Tidak perlu.

 

Hits: 29881