Glosari Urusan Perkhidmatan

BIL. SINGKATAN PENERANGAN
1. BPK BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN
2. CBBPTB CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA
3. CBTGDB CUTI BELAJAR TANPA GAJI DENGAN BIASISWA
4. CfS CONTRACT FOR SERVICE
5. CMA CUTI MENJAGA ANAK
6. CoS CONTRACT OF SERVICE
7. CSG CUTI SEPARUH GAJI
8. CTG CUTI TANPA GAJI
9. HPG HADIAH PERGERAKAN GAJI
10. ISAC IT SKILLS ASSESSMENT AND CERTIFICATION
11. JGM JADUAL GAJI MATRIKS
12. JGMM JADUAL GAJI MINIMUM MAKSIMUM
13. JKK JAWATANKUASA KABINET
14. KEW 8 PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI
15. KGT KENAIKAN GAJI TAHUNAN
16. KPPA KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
17. KSN KETUA SETIAUSAHA NEGARA
18. KSU KETUA SETIAUSAHA
19. KUP KHAS UNTUK PENYANDANG
20. KWAP KUMPULAN WANG PERSARAAN
21. KWSP KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
22. LNPT LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
23. MMC MALAYSIA MEDICAL COUNCIL
24. PBM PIHAK BERKUASA MELANTIK
25. PBT PIHAK BERKUASA TEMPATAN
26. PDP PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
27. PGP PENENTUAN GAJI PERMULAAN
28. PGT PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
29. PKS PEKERJA KHIDMAT SINGKAT
30. PP PEKELILING PERKHIDMATAN
31. PPSM PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
32. PSB PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT
33. PSH PEKERJA SAMBILAN HARIAN
34. PSL PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
35. PTB PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
36. PTM PROGRAM TRANSFORMASI MINDA
37. PTP PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
38. SP SPA SURAT PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
39. SPP SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN
40. SPS SKIM PERKHIDMATAN SINGKAT
41. SSB SISTEM SARAAN BARU
42. SSM SISTEM SARAAN MALAYSIA
43. TAPS TALENT ACCELERATION PROGRAM IN THE PUBLIC SERVICES
44. TBBK TIME-BASED BERDASARKAN KECEMERLANGAN
45. THB TIDAK HADIR BERTUGAS