Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2024

BIL. SEBUT HARGA/ TENDER NAMA SYARIKAT HARGA TAWARAN (RM)
1. Perkhidmatan Penyelenggaraan Integrated Service & Disciplinary System (TERAS) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Data Envelopment Analysis Sdn. Bhd. 380,000.00
2. Perkhidmatan Penyelenggaraan Active Directory (AD) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Inteksoft Sdn. Bhd. 266,400.00
3. Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal Pangkalan Data Oracle Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ExamediaSolutions Sdn. Bhd. 98,880.00
4. Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyenggara Dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan (Fasa 2) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Creative World Industries Sdn. Bhd. 1,971,360.00
5. Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan IREG Di Ibu Pejabat Dan 16 Pusat Temu Duga SPA Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. CLV Resources Sdn. Bhd. 480,000.00